Clinical trial Center

Klinisch onderzoek is een van de belangrijkste opdrachten van een academisch ziekenhuis. In dit verband hebben de CUSL een gecentraliseerde beleidsstructuur van het klinisch onderzoek opgericht, het “Clinical Trial Center” (CTC).

Opdrachten

Het CTC heeft als taak de professionalisering en het coördineren van klinisch onderzoek in de CUSL, maar dekt ook alle aspecten rond gesponsord of academisch onderzoek, op economisch en wetenschappelijk gebied.

Het CTC werkt volgens 2 hoofdlijnen:

-  De eerste omvat de contracten, de financiële aspecten en reporting van het klinisch onderzoek (Cofi)

De CoFi houdt zich bezig met het beheer van de commerciële en academische onderzoek contracten, de subsidiecontracten, sponsoring, onderzoek rekeningen, alsook de coördinatie van de Europese onderzoek projecten

- De tweede omvat het kwaliteitsaspect en het reglementair aspect van het klinisch onderzoek

Het kwaliteitsaspect omvat het beheer van het kwaliteitssysteem, van de AAHRPP-accreditatie, de basis en voortgezette opleiding van de “study coordinators”, de actualisering van de website en de interne audits van academische studies.

Het reglementair aspect bestaat uit een reglementaire steun voor de inleiding van klinische studies
via de centrale loketten.

Het CTC is een aparte instantie, onafhankelijk van het Ethisch Comité. 
De centrale loketten voor zowel academische of commerciële studies zijn evenwel de enige weg voor de initiële indiening van klinische studies bij het Ethisch Comité.
Er is ook juridische ondersteuning beschikbaar voor juridische kwesties en voor de herziening van clausules in onderzoek contracten.

Het doel van het CTC is de ontwikkeling van een innoverend, kwaliteitbewust en kwantitatief veelbetekenend klinisch onderzoek. Zij draagt ook bij aan de ontwikkeling van de instelling in overeenstemming met de verleende zorgen en opleidingen.

Klinisch onderzoek, een academishe opdracht

Wat haar van andere zorgeninstelling onderscheidt klinisch onderzoek laat een andere diagnostische en therapeutische aanpak toe, wat het vertrouwen van de patiënten en van de betrokken artsen versterkt.

Zijn blijkt ook aantrekkelijk te zijn voor diegenen uit de zorgsector die een loopbaan in het ziekenhuis willen aanvangen of voortzetten. Bovendien leidt zij tot zorgen van de hoogste kwaliteit, aangezien de klinische trials aan strenge kwalitatieve normen moeten voldoen.

Klinisch onderzoek is een geavanceerde medische activiteit die medische verzorging koppelt aan het onderzoek naar nieuwe behandelingen.

Met de protocollen van klinische onderzoeken – die eveneens klinische trials of klinische studies worden genoemd – kan men bepalen of nieuwe geneesmiddelen of behandelingen of een nieuwe toepassingsvorm van een reeds bestaande behandeling veilig en doeltreffend zijn. Klinisch onderzoek is de enige methode waarmee men meer te weten kan komen over de behandeling van een ziekte bij patiënten. Dankzij klinisch onderzoek kan men aantonen dat behandelingen onschadelijk en doeltreffend zijn. Klinisch onderzoek bevordert zodoende de vooruitgang in medicijnen die het welzijn verhogen.

Klinisch onderzoek houdt zich bezig met ernstige of meer goedaardige ziekten en maakt het mogelijk dat kennis in nuttige behandelingen wordt omgezet. Doordat gezondheidsprofessionals zich verder kunnen bekwamen in een nieuwe technologie, verfijnen klinische trials hun knowhow en hun begrip van ziekten. Deelname aan klinische onderzoeksprotocollen zorgt er tevens voor dat nieuwe behandelingen worden gebruikt zodra ze beschikbaar zijn.

Als academisch ziekenhuis geldt in het universitaire ziekenhuis Saint-Luc het credo dat klinisch onderzoek wordt geïntegreerd in hoogwaardige geneeskunde, ten voordele van de patiënten.

Op deze pagina's vindt u de nodige informatie voor een goed begrip van klinische trials.

De klinische trials op deze website worden voortdurend gecontroleerd en voldoen aan interne en internationale kwaliteitseisen die de patiënt beschermen en die de medische zorgverlening op een hoog niveau houden.

Het Clinical Trial Center en het Ethisch Comité werken samen om klinisch onderzoek van hoge kwaliteit te verzekeren, met respect voor de patiënt en de wetgeving van kracht.

Hebt u suggesties omtrent de CTC-site, aarzel dan niet om deze mede te delen, per telefoon aan de hieronder vermelde personen, of via een mailtje naar clinicaltrialcenter@saintluc.uclouvain.be

Bent u kerngezond en wenst u, als vrijwilliger, wat tijd aan een klinisch onderzoek te besteden? Stuur ons dan een mailtje naar volgend adres :volontairesains@saintluc.uclouvain.be. Dan schrijven we u in in onze databank en komt u mogelijk in aanmerking om aan een klinisch onderzoek mee te doen. Wenst u hierover meer informatie, spreek er dan eens met uw huisarts over, hij zal u dan naar de passende onderzoekseenheden verwijzen.

Wordt u reeds voor een medisch probleem behandeld en wenst u meer informatie over de gangbare klinische proeven, dan stellen we u voor om het er met uw huisarts of uw specialist over te hebben. Zij zullen u graag met de juiste personen in contact brengen.


 

 

Update : Mei 2022