Klinische onderzoeken bij kinderen en jongeren

Voor kinderen worden aparte studies georganiseerd, en uitsluitend nadat men bij volwassenen gegevens over de veiligheid en doeltreffendheid ervan verkreeg.

Het is van kapitaal belang dat nieuwe moleculen eveneens op kinderen worden getest. Het volstaat niet om eenvoudigweg de doses van volwassenen aan te passen. Bovendien kunnen er heel andere neveneffecten optreden. Als er geen pediatrische studies worden gedaan, kunnen kinderen geen toegang krijgen tot nieuwe geneesmiddelen.