Deel nemen aan een klinisch onderzoek

Waarom beslissen om deel te nemen aan een klinische studie?

Als u aanvaardt om deel te nemen aan een klinische trial, beslist u om mee te werken aan de ontwikkeling van de geneeskunde. Het is voor u een unieke gelegenheid om u tot meer dan alleen genezing te verbinden omdat u deelneemt aan de genezing van andere zieken. Door uw deelname worden nieuwe therapieën sneller beschikbaar, omdat u actief deelneemt aan de omzetting van kennis in nuttige behandelingen.

In heel wat gevallen biedt klinisch onderzoek eerder toegang tot nieuwe geneesmiddelen of nieuwe technieken, voordat ze in de handel komen. Als alle standaardbehandelingen zijn uitgeput, is het ook de manier bij uitstek om van een bijkomend reddingsmiddel te genieten.

U krijgt de kans om een nieuwe behandeling te krijgen, hoewel niemand u de positieve effecten van deze behandeling kan garanderen. Het is echter mogelijk dat u in verschillende studies een behandeling zult krijgen die reeds beschikbaar is, of zelfs een product dat geen enkel 'actief' element bevat.