Centrum kinderhematologie en -oncologie

In de dagkliniek kinderhematologie en -oncologie worden patiënten opgevangen die lijden aan leukemie of een andere bloedziekte, solide tumoren en kinderen met AIDS.

De kinderen komen naar de dagkliniek voor een op punt stelling die zal uitmonden in een diagnose, met soms zware gevolgen, een transfusie, een chemokuur, onderzoeken zoals puncties die een korte verdoving vereisen, of voor een controle-onderzoek.

Behandelde kinderen die thuis een acute fase doormaken, verhoging, een bloeding of een andere probleem, worden eveneens tussen 8.00 u en 18.00 u opgenomen zodra ze op de dienst aankomen.

Er worden op deze dienst wekelijks ongeveer honderd kinderen verzorgd. De zorgen die aan kinderen worden verstrekt, eisen van het zorgteam competentie en kennis die regelmatig wordt geüpdatet.

De verschillende ziekten die in de dagkliniek worden behandeld, veroorzaken stress en angst bij de kinderen en hun ouders. Om dat te verhelpen heeft het zorgteam in nauwe samenwerking met het medisch team en de school van de dagkliniek (de school Escale) verschillende succesvolle projecten uitgevoerd.

Verbaal contract is van essentieel belang en na verloop van tijd groeit er een vertrouwensband tussen het kind, zijn familie en het team. We hebben ter ondersteuning van de gegeven informatie verschillende supports opgezet.