Centrum ambulante behandeling (CTA)

In het centrum ambulante behandeling (CTA) verblijven patiënten als hun behandeling niet (meer) vereist dat ze de nacht in het ziekenhuis doorbrengen. Het kan gaan om patiënten die chemotherapie ondergaan, een behandeling voor osteoporose, transfusies, verzorging in verband met reumatologie volwassenen en meer in het algemeen alles wat geen chirurgie is en onder de benaming "dagkliniek" valt. Het centrum bevindt zich dus halfweg de ziekenhuisopname.
Dit soort zorgen kan worden verstrekt dankzij de aanpassingen van de behandelingen die minder toxisch zijn geworden, de betere beheersing van de technieken en minder risico's voor de patiënten meebrengen. Daarenboven is er nog de veranderde mentaliteit (patiënten gaan liever zo snel mogelijk terug naar huis) die aansluit op de mogelijkheden van de moderne geneeskunde.

Tel: 02 764 42 02
Het centrum bevindt zich op Clin +4 US42