Hospiday

Ambulante chirurgie

Tegenwoordig kunnen een groot aantal chirurgische ingrepen onder een korte anesthesie worden uitgevoerd. Op die manier kan de patiënt het ziekenhuis al enkele uren na de operatie en in perfect veilige omstandigheden verlaten. Dit soort chirurgie wordt ambulante of dagchirurgie genoemd.

Er gelden dezelfde regels als bij een klassiek ziekenhuisverblijf, behalve dat u vooraf contact dient op te nemen met een anesthesist. Met het oog op de narcose krijgt u een vragenlijst over uw gezondheid.

De Ambulante chirurgie unit (HOSPI DAY) ligt op niveau - 2 en is open van 7.30 uur tot 18.30 uur. Het is wenselijk dat iemand uit uw omgeving u er naartoe brengt. Die begeleiding is onmisbaar voor kinderen, bejaarden en gehandicapten. Bezoek is alleen toegestaan voor de begeleider. Bij gebrek aan een begeleider kunt u in het Relais hospitalier overnachten. U brengt er de nacht na uw ingreep door.

Secretariaat: 02 764 24 30 - Verpleegsterskantoor: 02 764 24 33

Voor de operatie

Tijdens de chirurgische raadpleging bespreekt de chirurg met u de beslissing om te opereren. Hij vraagt u om in de drie maanden voor de ingreep en ten laatste een week voor uw operatie contact op te nemen met de dienst beddenreservatie en met de ambulante chirurgie unit om een bed te reserveren, de verschillende documenten over uw ingreep te ontvangen en om een afspraak met een anesthesist te maken.
Deze zal u eventueel enkele preoperatieve onderzoeken voorschrijven (bloedafname, ECG, radiografie) of u naar een collega verwijzing als hij denkt dat verdere precisering noodzakelijk is. Het is de anesthesist die de definitieve toestemming voor een dagoperatie geeft.
U geeft uw toestemming voor dit soort opname nadat u kennis hebt genomen van de instructies voor ambulante chirurgie.
Het is wenselijk dat u uw behandelend geneesheer op de hoogte houdt van de planning van uw ingreep.

Op de dag van de operatie

U wordt op de dag van de ingreep ten laatste om 7.30 u in het HOSPI DAY verwacht en u hoort strikt nuchter te zijn (niet eten, drinken, zelfs geen water vanaf middernacht op de dag van de ingreep). U wordt er ontvangen door een verpleegster die u uw kamer voor de dag aanwijst. Voor uw inschrijving is uw identiteitskaart noodzakelijk.
Zodra u zich in uw kamer hebt geïnstalleerd, komen de chirurg en de anesthesist langs. Deze laatste schrijft u eventueel premedicatie voor, voor u naar het operatieblok afdaalt; het is mogelijk dat hij de operatie moet uitstellen als er niet aan alle veiligheidsvoorwaarden werd voldaan, zelfs als u reeds in het ziekenhuis bent.

Na de operatie

Na de ingreep blijft u onder toezicht van een verpleegster en een anesthesist een half uur in de ontwaakzaal in het operatieblok. Nadien keert u terug naar uw kamer. In de late namiddag kunt u, na het bezoek van de anesthesist, naar huis terugkeren. Het is hij die het licht voor uw vertrek op groen zet. In sommige gevallen kan hij u vragen om voor uw eigen veiligheid in het ziekenhuis te blijven.
Het medisch team licht u en uw familie in over de verzorging die thuis moet worden gegeven. Voor u vertrekt krijgt u gedetailleerde informatie, aangepast aan het soort ingreep dat u onderging, over voorschriften voor eventuele medicijnen en een verslag voor uw behandelende arts.
Als er zich na uw thuiskomst problemen of complicaties zouden voordoen (erge pijn, misselijkheid en/of erg braken, ernstige bloedingen), kunt u tijdens kantooruren (7.30 u - 18.30 u) contact opnemen met het HOSPI DAY, of met uw behandelende arts, of met de waakdienst chirurgie of anesthesie (02 764 16 03).
De ochtend na de ingreep zal een verpleegster contact met u opnemen om te horen hoe u het stelt.

Algemene aanbevelingen

Om ambulant te worden geopereerd, moet u

 • zelf over telefoon beschikken of er een in uw omgeving hebben
 • over voortdurende bijstand van een valide volwassene beschikken in de 24 uur na uw terugkeer naar huis
 • naar huis kunnen worden gereden door een derde chauffeur.

Op de dag van de operatie mag u niet vergeten om

 • na middernacht van de vorige dag nuchter te blijven; u mag dus niet meer eten of drinken, zelfs geen water
 • geen make-up en nagellak te gebruiken. Tandprotheses, contactlenzen en brillen moet u uit/afdoen voor u naar het operatieblok gaat
 • als u geneesmiddelen neemt, u nauwgezet te houden aan de instructies die u tijdens uw preoperatief onderzoek kreeg
 • de uren na te leven die u kreeg (u wordt verwacht om 7.30 u); als dat niet het geval is, wordt de ingreep uitgesteld.

Na de operatie en minstens 24 uur daarna

 • rust u
 • begint u langzaamaan weer te eten
 • drinkt u geen alcohol en neemt u geen kalmeermiddelen (slaappillen, tranquillizers), geen aspirine; alleen voorgeschreven geneesmiddelen zijn toegelaten
 • neemt u geen aspirine
 • bestuurt u geen voertuig (zelfs geen fiets) of werkt u niet met machines (zaag, tondeuse,...)
 • neemt u geen belangrijke beslissingen (een contract ondertekenen,...).

Uw ingreep wordt uitgesteld indien

 • u niet aanwezig bent op de raadpleging anesthesie als die gepland was. Als uw gezondheidstoestand verandert na uw preoperatief anesthesie-onderzoek waarschuwt u het secretariaat van het HOSPI DAY (tel. 02 764 24 30 - 02 764 24 33) zodat men de nodige maatregelen kan treffen
 • u niet nuchter bent
 • u niet op tijd komt. Er kan u een schadevergoeding gevraagd worden voor de voorbereidings- en reservatiekosten van de operatiezaal als u niet aanwezig bent voor uw afspraak zonder dat u dat 48 uur op voorhand hebt doorgegeven (behalve in geval van overmacht). Als u de datum van de ingreep omwille van persoonlijke redenen zou wensen te veranderen, kunt u een nieuwe afspraak maken door te telefoneren naar 02 764 24 30
 • er geen verantwoordelijke volwassene is om u terug naar huis te rijden
 • u niet over telefoon en over een volwassene beschikt die bij u kan blijven.