Uw vertrek

In de mate van het mogelijke proberen we ervoor te zorgen dat u het ziekenhuis voor 11.00 u kunt verlaten.

Formaliteiten

Zodra u hersteld bent, zal de arts die u verzorgt u inlichten over de datum waarop u waarschijnlijk het ziekenhuis mag verlaten. De sociale dienst staat voor u klaar als u moeilijkheden hebt bij het voorbereiden van uw vertrek (verblijf in een herstellingsoord, thuishulp, enz.)

Op de dag van uw vertrek geeft hij u alle informatie die u nodig hebt om uw behandeling voort te zetten. Hij zal u een voorlopig rapport overhandigen dat voor uw behandelende geneesheer is bestemd.

Als u het ziekenhuis zonder toestemming van de arts wenst te verlaten, zal uw verzoek worden gerespecteerd mits u een document ondertekent dat het ziekenhuis van alle verantwoordelijkheid ontslaat.

Voor u het ziekenhuis verlaat, vragen we u om:

 • na te gaan of u niets vergeten bent in uw kamer
 • u aan te bieden op het verpleegsterkantoor van uw unit om uw persoonlijke medische documenten op te halen en om te controleren of alle formaliteiten werden vervuld.
 • u aan te bieden op de opnamedienst om:
  • uw waardevolle voorwerpen op te halen (uitsluitend tijdens de openingsuren en na overhandiging van uw reçu)
  • de afstandsbediening van uw tv en de sleutel van uw koelkast terug in te leveren
  • het verblijfcertificaat voor uw ziekenfonds te ontvangen (wendt u buiten de openingsuren tot de onthaalhostesses).
  • de tevredenheidenquête in te vullen

Verblijfskosten

Uw hospitalisatiefactuur zal naar uw thuisadres worden gestuurd.
In naleving van de wettelijke bepalingen zal de factuur het volgende vermelden:

 • de medische kosten ten laste van uw ziekenfonds of uw verzekering
 • de medische of andere kosten die niet door uw ziekenfonds worden terugbetaald en die u zelf dient te betalen

Facturatiedienst 02 764 15 08

Opgelet: uw aanvullende verzekering dekt niet altijd alle hospitalisatiekosten. Vraag inlichtingen aan uw ziekenfonds, uw verzekeringsmaatschappij of uw sociale of beroepsorganisatie.

Verblijfscertificaat

Als er documenten moeten worden ingevuld door de arts van de unit, vergeet dan niet om ze bij uw aankomst in het ziekenhuis aan het zorgpersoneel te geven zodat u ze voor uw vertrek kunt afhalen.

In het kader van een aanvullende verzekering kennen sommige ziekenfondsfederaties een schadevergoeding toe die per hospitalisatiedag wordt berekend. Om deze schadevergoeding te verkrijgen, vraagt u op het moment dat u vertrekt een verblijfscertificaat bij de opnamedienst. U kunt dit ook telefonisch aanvragen bij de dienst die het naar uw thuisadres zal versturen. Het certificaat kan eveneens nuttig zijn als u een hospitalisatieverzekering bij een privé-verzekeringsmaatschappij heeft.

Hoe gaat u terug naar huis?

In de directe omgeving van het ziekenhuis zijn er openbaar vervoer en taxi's beschikbaar. Als uw toestand het vereist, kunt u echter van aangepast vervoer genieten (ambulance...). Richt u tot de verpleegster op uw unit die er een zal bestellen of u verder zal helpen.

De factuur van uw vervoer zal door de ambulancefirma naar uw thuisadres worden verzonden. Het bedrag wordt gedeeltelijk terugbetaald als u bij uw ziekenfonds een aanvullende verzekering hebt afgesloten of als dat voorzien is in uw hospitalisatieverzekering.